เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Release Date : 20-04-2019 11:37:20
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พลเรือตรี บัญชา   ดาวสุข   เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศสถานเฉลิมรัชกาลที่ ๑๐ บรมราชาภิเษก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง