เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Release Date : 20-04-2019 11:54:37
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเรือตรี บัญชา   ดาวสุข   เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระแก้ว” ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๑๕๒ – ๑๒๓๘

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง