รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Release Date : 20-04-2019 14:00:47
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ” ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๑๕๒ – ๑๒๓๘

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการทำน้ำอภิเษกจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง