รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพานพุ่มงานรัฐพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

Release Date : 20-04-2019 14:12:40
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพานพุ่มงานรัฐพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพานพุ่มงานรัฐพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทย โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมวางพานพุ่มงานรัฐพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง