เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Release Date : 20-04-2019 14:19:24
เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นาวาเอก ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม  เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ โบสถ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๗๑๐ - ๒๒๐๐

 

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๓ แห่ง ของจังหวัดจันทบุรี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง