ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ

Release Date : 20-04-2019 14:23:14
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ

พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร  ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง