รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 20-04-2019 14:48:37
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาพระพุทธสิหิงค์  วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง