เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 20-04-2019 16:13:05
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีฯณ บริเวณถนนหน้าวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐