เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 20-04-2019 16:13:05
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีฯณ บริเวณถนนหน้าวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง