เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดเขาตานก ตำบลเขาบายศรี

Release Date : 20-04-2019 16:17:46
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดเขาตานก ตำบลเขาบายศรี

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดเขาตานก ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๙

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดเขาตานก ตำบลเขาบายศรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง