ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมรับฟังและถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์ทศพร” ในงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 20-04-2019 16:26:40
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมรับฟังและถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์ทศพร” ในงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร  ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมรับฟังและถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์ทศพร” ในงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาหอฉันวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมรับฟังและถวายกัณฑ์เทศน์ “กัณฑ์ทศพร” ในงานพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง