กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทางอากาศ ในพิธีทอดผ้าป่า ๓ มิติ บก - เรือ - อากาศ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน ขันธสโร)

Release Date : 22-04-2019 10:22:56
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทางอากาศ ในพิธีทอดผ้าป่า ๓ มิติ บก - เรือ - อากาศ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน  ขันธสโร)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทางอากาศ ในพิธีทอดผ้าป่า ๓ มิติ บก - เรือ - อากาศ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน  ขันธสโร)  เพื่อบูรณะอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย โดยมี พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานทอดผ้าป่าทางอากาศ ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทางอากาศ ในพิธีทอดผ้าป่า ๓ มิติ บก - เรือ - อากาศ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน  ขันธสโร)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง