รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

Release Date : 22-04-2019 14:39:09
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โดยมี นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง