กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)

Release Date : 26-04-2019 10:17:35

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW) 

[ดาวน์โหลดเอกสาร]