รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

Release Date : 26-04-2019 10:49:57
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สดในงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง