รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

Release Date : 03-05-2019 14:22:49
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”   โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีฯ ณ  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ตามโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง