รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

Release Date : 03-05-2019 14:57:54
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีบรรพชาสามเณร  ในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีบรรพชาสามเณร  ในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕๐๐

 

   

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีบรรพชาสามเณร  ในโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง