รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๘

Release Date : 03-05-2019 15:06:36
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๘

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๘  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บางมะนาว รีสอร์ท  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรีวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๓๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมัยที่ ๑๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง