รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร

Release Date : 07-05-2019 16:08:44
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร

นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร   โดยมี นายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)   อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๑๕

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง