รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

Release Date : 07-05-2019 16:17:23
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง