นันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในงานสายสัมพันธ์จันทบุรี – ตราด ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 28-05-2019 09:33:47
นันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในงานสายสัมพันธ์จันทบุรี – ตราด ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในงานสายสัมพันธ์จันทบุรี – ตราด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๘๓๐