รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาชบูชา พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 28-05-2019 14:52:15

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาชบูชา พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖๓๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง