รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 28-05-2019 15:05:19
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๒

นาวาเอก อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ  ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙๔๕

  

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง