รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

Release Date : 28-05-2019 15:26:05
รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๔๕

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง