รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Release Date : 28-05-2019 15:30:40
รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง