เสนาธิการป้องกันชายแดนจันบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาถ้ำระฆังทอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Release Date : 28-05-2019 15:34:36
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาถ้ำระฆังทอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาถ้ำระฆังทอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓๐๐