เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 13-06-2019 11:14:02
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ  ดังนี้ - เวลา ๐๖๓๐ พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - เวลา ๐๘๐๐ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  -  เวลา ๑๐๐๐ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ    ร.๙  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เวลา ๐๖๓๐ พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๘๐๐ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๑๐๐๐ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง