รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

Release Date : 13-06-2019 11:26:25
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

นาวาเอก อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบรางวัลเรียนดี ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง