เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Release Date : 13-06-2019 11:34:17
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  "เยาวชนสดใส หัวใจห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กองทัพเรือรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง