ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงพระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม)

Release Date : 17-06-2019 12:38:18
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงพระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม)

พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร  ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงพระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี/เจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว  ณ ฌาปนสถานวัดสุทธิวารี  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี   วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงพระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง