ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 26-06-2019 16:16:41
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมืองจันทบรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒