เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนและร่วมมอบทุนการศึกษา

Release Date : 09-07-2019 16:56:59
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนและร่วมมอบทุนการศึกษา

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก พิศณุ  อุไรเลิศ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จำนวน ๑๐๐  ทุน  ณ ห้องประชุม(๑)  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ค่ายตากสิน อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนและร่วมมอบทุนการศึกษา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง