รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดไผ่ล้อม

Release Date : 16-07-2019 00:00:00
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดไผ่ล้อม

นาวาเอก อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดไผ่ล้อม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง