เสนาธิการปัองกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบูรพาพิทยาราม

Release Date : 17-07-2019 10:19:02
เสนาธิการปัองกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบูรพาพิทยาราม

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข  เสนาธิการปัองกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี  นายวิทูรัช  ศรีนาม   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๒ 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการปัองกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบูรพาพิทยาราม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง