รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ (โปรดพุทธมารดา สู่ดาวดึงส์) เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 17-07-2019 11:34:49
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ (โปรดพุทธมารดา สู่ดาวดึงส์) เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๒

พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ (โปรดพุทธมารดา สู่ดาวดึงส์) เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๑๕ นาฬิกา

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จ (โปรดพุทธมารดา สู่ดาวดึงส์) เนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ.๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง