รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Release Date : 13-08-2019 10:57:25
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลจังหวัด ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ครอบครัวข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีฯ จำนวน ๕๒๕ คน ณ บริเวณสนามหน้า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๐๙๐๗๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒