รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาในพื้นที่ค่ายตากสิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Release Date : 13-08-2019 11:36:08
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาในพื้นที่ค่ายตากสิน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาในพื้นที่ค่ายตากสิน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยการทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อาคารประวัติศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี ข้าราชการและพลทหาร หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในพื้นที่ค่ายตากสิน  องค์การทหารผ่านศึกจังหวัดจันทบุรี และกำลังพลทหารผ่านศึกพื้นที่จันทบุรีและจังหวัดตราด  กำลังพลและครอบครัวข้าราชการ กองพันทหารราบที่ ๒ฯ  เทศบาลเมืองท่าช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒๔๐ คน เมื่อ ๐๙๑๓๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒