รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

Release Date : 13-08-2019 12:14:22
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดเป็นประธานในพิธี และได้ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ ๑๒๐๖๐๐ สิงหาคม ๒๕๖๒