เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ตามโครงการ “กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้ต้องขัง” ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 19-08-2019 13:45:29
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา  ตามโครงการ “กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้ต้องขัง” ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา  ตามโครงการ “กาชาดปันน้ำใจห่วงใยผู้ต้องขัง” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ  ณ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๓๐๙๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒