ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ "คืนปืน คืนชีวิตให้สัตว์ป่า"

Release Date : 24-08-2019 23:06:19
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ "คืนปืน  คืนชีวิตให้สัตว์ป่า"

พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์  เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งกรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ "คืนปืน  คืนชีวิตให้สัตว์ป่า" และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อ ๑๙๑๐๐๐ สิงหาคม ๒๕๖๒