รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

Release Date : 26-08-2019 16:00:16
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  เพื่อพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะ  โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๐๐๗๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒