เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสมโภช เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี

Release Date : 27-08-2019 10:21:41
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสมโภช เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี

พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสมโภช เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๓๑๘๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒