ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตนของ ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓

Release Date : 06-10-2019 09:37:13
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตนของ ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓

พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีรายงานแสดงตนของ ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง  ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ  ผู้บังคับหน่วยสนับสนุน และให้โอวาท พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (๑) ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐