เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 08-10-2019 15:54:05
เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นาวาเอก คมสัน เปรมกมล เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้โอวาทกำลังพลผลัดเปลี่ยน และกำลังพลพ้นหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง