รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

Release Date : 08-10-2019 16:03:05
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  เพื่อพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับกล่าวแนะนำตัว ในโอกาสมาปฏิบัติราชการใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง