กปช.จต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย ครั้งที่ ๒๓ (SRBC-23) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Release Date : 10-10-2019 10:48:33
กปช.จต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย ครั้งที่ ๒๓ (SRBC-23) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ต.ค.๖๒ กปช.จต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา - ไทย ครั้งที่ ๒๓ (SRBC-23) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมี พล.ร.ต.วิวัฒน์  ทองอัมพร เสธ.กปช.จต./ประธานกองเลขานุการฯ ฝ่ายไทย และ พล.ท.มม  ซามีดี รอง ผบ.ภท.๓ ทบ.กพช./ประธานกองเลขานุการฯ ฝ่ายกัมพูชา