กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Release Date : 10-10-2019 11:25:29
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมบริจาคโลหิต  โดยมี พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กำลังพลในสังกัดและครอบครัว ร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๖๐๐ คน ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒