พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ นางมนต์ ชนะค้า อายุ ๑๐๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 10-10-2019 14:27:11
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน  เป็นผู้อัญเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ นางมนต์ ชนะค้า อายุ ๑๐๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน  เป็นผู้อัญเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ นางมนต์ ชนะค้า อายุ ๑๐๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนหนอง เปิดโรงครัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเชิดชูธรรมาราม (วัดหนองมะค่า) ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี พินิจ  ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์  จันทรเสน  เป็นผู้อัญเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ นางมนต์ ชนะค้า อายุ ๑๐๖ ปี ณ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง