รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 10-10-2019 14:40:27
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือตรี พินิจ ชื่นรุ่ง  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี นายเจน  นำชัยศิริ เป็นหัวหน้าคณะ ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อิสรภาพ และเยี่ยมชมอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง