รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 13-10-2019 15:30:38
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖๒๐ พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี