รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 15-10-2019 14:27:51
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พลเรือตรี สุทธิพงษ์   อนันตชัย  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เทศบาลเมืองจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี